Frekwencja w Wyborach Samorządowych 2010

21 listopada 2010 | admin

Frekwencja w Wyborach Samorządowych 2010 w Gminie Opatowiec wyniosła:

na godz. 10:00 – 8%

na godz. 15:00 – 40%

na godz. 19:00 – 58%

po zakończeniu głosowania: 60,6%

Liczba uprawionych do głosowania 3189.