Wyniki Wyborów

22 listopada 2010 | admin

WIZUALIZACJA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH (PKW)

Protokoły zbiorcze:

Wójt Gminy

Rada Gminy

Wyniki Wyborów na Wójta Gminy Opatowiec:

Obwód Nr1 (Krzczonów) protokół

Obwód Nr 2 (Opatowiec) protokół

Obwód Nr 3 (Rogów) protokół

Wyniki Wyborów do Rady Gminy:

Obwód Nr1 (Krzczonów)

- okręg 1 – protokół

- okręg 3 – protokół

- okręg 5 – protokół

Obwód Nr 2 (Opatowiec)

- okręg nr 6 – protokół

- okręg nr 7 – protokół

- okręg nr 8 -protokół

- okręg nr 9 – protokół

Obwód Nr 3 (Rogów)

- okręg 10 – protokół

- okręg 11- protokół

- okręg 12 – protokół

Wyniki Wyborów do Rady Powiatu:

Obwód Nr1 (Krzczonów) protokół

Obwód Nr 2 (Opatowiec) – protokół

Obwód Nr 3 (Rogów) – protokół

Wyniki Wyborów do Sejmiku Województwa:

Obwód Nr1 (Krzczonów) protokół

Obwód Nr 2 (Opatowiec) – protokół

Obwód Nr 3 (Rogów) – protokół

* Frekwencja wyniosła: 60,6% *