Szkolenie „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy”

31 stycznia 2011 | admin

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach uprzejmie informuje, że organizuje i przyjmuje zapisy na szkolenia nt „Stosowanie środków  ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy” dla rolników z terenu województwa świętokrzyskiego. Osoby, które ukończą w/w szkolenie uzyskają zaświadczenie ważne przez okres 5 lat od daty wydania uprawniające ich do nabywania i stosowania środków ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych przy użyciu opryskiwaczy. Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym przed komisją powołaną przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach. Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 30 osób. Zaświadczenie niezbędne jest do okazania podczas kontroli Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, brak którego skutkuje nałożeniem mandatu. Ponadto posiadanie ukończenia szkolenia wymagane jest przy korzystaniu rolników z dopłat w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 oraz od 2009 roku przy wprowadzaniu zasady wzajemnej zgodności cross – complinance, mającej na celu produkcję zdrowej żywności i ochronę środowiska naturalnego. Koszt 14 godzinnego szkolenia wynosi 50 zł od uczestnika.

Zapisy na szkolenia przyjmuje Pan Stanisław Tomal w Urzędzie Gminy w Opatowcu oraz  pracownicy biur powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Szczegółowe informacje w sprawie szkoleń nożna uzyskać telefonicznie w Biurze SIR w Kielcach, tel. 41 344 18 73  oraz OT ŚIR w Sandomierzu, tel/fax 15 832 01 16. Zapewniamy profesjonalne przeprowadzenie szkolenia oraz wykwalifikowanych i sprawdzonych wykładowców. Szkolenia organizowane są w oparciu o ustawę o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 11 z dnia 27 stycznia 2004 r. poz. 94 z późn. zm.)