Akcja Informacyjna dot.Funduszy Unijnych

4 kwietnia 2011 | admin

Akcja informacyjna na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności skierowana do gmin Województwa Świętokrzyskiego. Jej celem jest upowszechnianie informacji na temat Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, uświadamianie mieszkańców o formach pozyskania dotacji, możliwościach podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych jak i pracujących.

Spotkanie z pracownikami Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, którzy udzielą konsultacji indywidualnych w gminie Opatowiec odbędzie się 15 kwietnia 2011 roku o godz. 9:30-12:00 w budynku Domu Kultury w Opatowcu. Serdecznie zapraszamy.

 

(źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)