Odpady komunalne-informacja

6 kwietnia 2011 | admin

O G Ł O S Z E N I E

DOT.  ZAWARTYCH UMÓW NA ZBIERANIE

I TRANSPORT  ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informuje się mieszkańców Gminy  O p a t o w i e c, że na teren Gminy wydane zostały dwie decyzje  zezwalające na wykonywanie działalności  gospodarczej  w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych dla firm:

1. P.P.U.H. „EKOM” s.c. Maciejczyk Stanisław i Jarosław, Siedlce 25,
26-060 Chęciny

2. P.P.H.U. „TAMAX” Tadeusz Cieślak, 28-340 Sędziszów, ul.Dworcowa 46

W związku z powyższym osoby które zawarły umowy z jedną z wyżej wymienionych firm
i zamierzają  zmienić powierzenie usługi drugiej firmie poprzez zawarcie stosownej umowy, winny w pierwszej kolejności rozwiązać dotychczasową umowę.

Działanie takie pozwoli uniknąć problemów w zakresie podwójnego płacenia za usługę zbierania i transportu odpadów komunalnych z gospodarstwa.