Ogłoszenie – Nieruchomość do oddania w najem

29 kwietnia 2011 | admin

OGŁOSZENIE

 

Gmina Opatowiec niniejszym informuje, że posiada nieruchomość którą zamierza przeznaczyć do oddania w najem zgodnie  z ustawą z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.Nr 261,poz.2603  z późn.zm./.

Opis nieruchomości:
1.Część budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kocinie.
2.Nr działki 225/1 o powierzchni 0,89 ha.
3.Powierzchnia do wynajęcia na parterze budynku – 190,14 m²
/w załączeniu  rysunek obrazujący rozmieszczenie pomieszczeń/
4.Powierzchnia do wynajęcia na piętrze budynku – 211,44 m²
/w załączeniu rysunek obrazujący rozmieszczenie pomieszczeń/.
5.Działka i budynek na niej posadowiony położone są przy drodze  powiatowej Kocina – Kamienna.
6.Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno- kanalizacyjną  i centralnego ogrzewania.
7.Położenie obiektu atrakcyjne, działka równa, sucha, nasłoneczniona.

Dopuszcza się przeznaczenie lokalu na:

  1. cele mieszkaniowe
  2. cele usługowe: magazyny, produkcja,
  3. adaptacja na cele społeczne:  np. dom spokojnej starości, dom samotnej matki itp.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać  w Urzędzie Gminy w Opatowcu do dnia 05.05.2011r./tel.41 35 18 052/

Rysunki obrazujące rozmieszczenie pomieszczeń