Jakość wody pitnej w wodociągu

4 maja 2011 | admin

W związku z wnioskiem Wójta Gminy Opatowiec z dnia 2 marca 2011 roku skierowanym do Związku Międzygminnego „NIDA 2000” z siedzibą w Starym Korczynie, dotyczącym jakości wody pitnej oraz wysokiego ciśnienia wody w wodociągu na terenie Gminy Opatowiec, poniżej zamieszczamy odpowiedź na pytania zawarte we wniosku oraz wyniki badań wody.

Wniosek Wójta Gminy
Odpowiedź na wniosek
Wyniki badań wody