A JA WOLĘ MOJĄ MAMĘ…

1 czerwca 2011 | admin

A JA WOLĘ MOJĄ MAMĘ…

26 maja 2011r., jak zawsze o tej porze w Szkole Podstawowej w Krzczonowie spotkały się wszystkie mamy z okazji ich święta. Dzieci z klas 0 – III przygotowały się do tej uroczystości z wielkim zapałem. Podziękowania za matczyny trud przekazały w formie koncertu życzeń. Prezentowane wiersze  i piosenki, jak również tańce zostały przez mamy nagrodzone uśmiechami   i gromkimi oklaskami. Dużo radości sprawiły mamom upominki samodzielnie wykonane przez dzieci. Ostatnim punktem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez dzieci i wychowawców klas 0 – III, panią Teresę Plucińską, panią Kazimierę Widłak, panią Małgorzatę Woźniak i panią Wandę Migasińską.

Są takie jedyne dłonie na świecie,
dłonie, które nigdy się nie męczą,
które w znoju nigdy nie ustają
- dłonie matki.

Jest takie jedno, jedyne serce,
serce które zawsze kocha,
które kocha miłością najgłębszą
- serce matki.

Są takie jedyne oczy,
oczy najszczersze,
które wszystko wybaczą -
oczy matki.

Oddaję więc Tobie, Matko,
hołd i cześć największą
dziękując Ci za to, że jestem,
za noce nieprzespane nad moją kołyską,
dziękuję Ci za wszystko – MAMO.