Czar ogrodów Opatowca

13 czerwca 2011 | admin

Ogrody są wyrazem tęsknoty człowieka za pięknem przyrody. Pokazują jak mówił St. Wyspiański:

co się komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach

Niech hobby ozdabiania balkonów, tarasów, ogrodów kwiatami i krzewami rozwija się nadal. Wystarczy tylko puścić wodze fantazji, a ona niech podpowiada oryginalne rozwiązania, które ucieszą oczy i serca. Spośród ogrodów miejscowości wyróżniono:
ogród p. Czesława Karwata

ogród p. Wiesława Gwoździa

 

ogród p. Barbary Sterny

 

ogród p. Bożeny Witek


ogród p. Otylii Zaglanicznej


ogród p. Janiny Ostrowskiej


ogród p. Franciszka Chojnica


ogród p. Wiesławy Włosowicz


ogród p. Teresy Zossel


ogród p. Henryki Srogi


ogród p. Jana Charzewskiego


Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Niniejszym inaugurujemy coroczny konkurs pięknych i oryginalnych ogrodów Opatowca. Zachęcamy do udziału.

Organizatorem konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich z Opatowca.