Informacja-Ośrodek Zdrowia w Opatowcu

14 lipca 2011 | admin

Informujemy, że w Ośrodku Zdrowia w Opatowcu został zatrudniony dodatkowo drugi lekarz Pani Małgorzata Kocielińska-Trzepatowska.Telefon kontaktowy 41-35-18-011.