Zaproszenie na Dożynki

17 sierpnia 2011 | admin

Sołtys wsi Kocina oraz Rada Sołecka serdecznie zapraszają na:

D O Ż Y N K I

które odbędą się w dniu 21 sierpnia 2011 roku

w Kocinie