Powitanie roku szkolnego w Zespole Szkół w Opatowcu

5 września 2011 | admin

Po dwumiesięcznych wakacjach uczniowie nowo utworzonego Zespołu Szkół w Opatowcu  spotkali się na sali gimnastycznej, aby powitać nowy rok szkolny. Na wstępie Wójt Gminy Opatowiec, Pan Sławomir Kowalczyk przywitał nową Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Elżbietę Szczęsną-Kusak. Później podziękował byłemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej,Panu Mirosławowi Gajdzie. Pani Dyrektor Zespołu Szkół powitała rodziców, uczniów i grono pedagogiczne obu szkół i zapoznała zebranych z organizacją pracy i nauki w nowym roku szkolnym.
Po akademii, uczniowie udali się do klas ze swoimi wychowawcami, aby zapoznać się z planem lekcji w roku szkolnym 2011/2012.