Ślubowanie pszczelarzy w Opatowcu

6 września 2011 | admin

Ślubowanie pszczelarzy w Opatowcu


W dniu 23 lipca 2011r odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych pszczelarzy do grona bractwa bartnego w Opatowcu, które jest sekcją koła pszczelarzy w Wiślicy. Uroczystość poprowadził sekretarz kol. Jerzy Zuwała.

Historię tradycji pszczelarskich przypomniał Prezes kol. Łukasz Tomal.

Głos zabrał również  Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu Michał Szczerba.

Rotę ślubowania przyjął Wice-prezes Jan Charzewski. Obrzędy ślubowania nawiązywały do tradycji Ordynacji Cechu Bartnego z 1715 roku. Ślubowanie złożyli:

Kol. Jan Krzak
Kol. Tadeusz Zossel
Kol. Jakub Marszałek


Uroczystości uświetnił występ dzieci recytujących wiersze o tematyce nawiązującej do pracy pszczół pod kierownictwem Pani Marii Walocha-Grela.

Następnie rozpoczęło się wspólne grillowanie i biesiadowanie gdzie można było skosztować nalewek z miodu jak również spróbować różnych jego odmian. Było również wiele regionalnych potraw.

Wszystko odbywało się przy rytmach muzyki płynącej z głośników pod kierownictwem kol. Zbigniewa Ostrowskiego.