„Pamięć, Która Trwa”

15 września 2011 | admin

W dniu 13 września 2011 roku   w miejscowości Mistrzowice w Gminie Opatowiec  odbyła  się  uroczystość   wmurowania tablicy  upamiętniającej tragiczne wydarzenie z okresu II wojny światowej. Na tablicy umieszczony został napis   „Miejsce rozstrzelania i pochówku   28 Żydów zamordowanych przez hitlerowców w 1942 roku”, w językach polskim i hebrajskim. Ten pomnik pamięci wystawiła fundacja „Pamięć, Która Trwa” przy wsparciu    samorządu Gminy Opatowiec.

W uroczystości udział wzięli:

Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski

Jakub Horowitz – Przedstawiciel Krakowskiej Gminy Żydowskiej

Zbigniew Niziński – Prezes Fundacji „Pamięć, Która Trwa”

Na uroczystość    przybyli licznie    mieszkańcy wsi Mistrzowice- inicjatorzy tego spotkania, a także mieszkańcy okolic,  samorządowcy Gminy Opatowiec oraz młodzież szkolna.                          

Przybyłych gości powitał Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy. W swoim wystąpieniu podkreślił powagę tej uroczystości, poprzez takie działania pamięć niewinnie zamordowanych ludzi przetrwa pokolenia. Wśród zamordowanych byli ludzie starsi, ale także młodzież i dzieci. Zginęli z rąk drugiego człowieka, który tak nienawidził, że zabił…

Wśród obecnych byli też ludzie, którzy pamiętają tamten dzień. Do dziś w ich uszach  słychać   strzały  karabinów.  Prawdę  o  tym  tragicznym  wydarzeniu przekazują  z   pokolenia   na   pokolenie,   aby   przetrwała.   Niewinna   śmierć spowodowana przez hitlerowskich Niemców zasługuje na pamięć.

Jeden z naocznych świadków tego zdarzenia Pani Eleonora Tomal z d. Sowa mieszkająca wówczas w bezpośrednim sąsiedztwie  tego miejsca łamiącym się głosem   przywołała niektóre fakty, jakie miały miejsce w tym dniu i w tym miejscu. Wzruszenie nawet po 69 latach   nie pozwoliło jej na spokojne, bez emocji przekazanie prawdy i faktów tego dnia.

Odsłonięcia tablicy dokonał   Naczelny Rabin Polski wraz z Wójtem Gminy i Sołtysem wsi Mistrzowice. Kwiaty na miejscu upamiętnienia zbrodni złożyli:

Sławomir    Kowalczyk    -    Wójt    Gminy    wraz    z    Michałem    Szczerbą Przewodniczącym  Rady   Gminy  oraz  młodzież   szkolna  z  Panią Elżbietą Szczęsną- Kusak Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu.

Na zakończenie tej uroczystości mieszkaniec Gminy, Robert Pluta   wykonał utwór muzyczny na trąbce pt. „Cisza”…