Ogłoszenie dot.Planów urządzania lasów

15 września 2011 | admin

O G Ł O S Z E N I E

  Informujemy mieszkańców, że w Urzędzie Gminy Opatowiec pokój nr 3 znajdują się uproszczone plany urządzania lasów i inwentaryzacji nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych. Plany będą wyłożone do wglądu przez okres 60 dni.

Właściciel lasu może składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie ww. planów w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 12 pok. 112.