WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY OPATOWIEC

16 listopada 2011 | informatyk

INFORMACJA

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY OPATOWIEC

Informujemy mieszkańców Gminy Opatowiec, że Wojewoda  Świętokrzyski  Zarządzeniem Nr 126/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku  zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Opatowiec w okręgu wyborczym Nr 3 obejmującym 2 mandaty w którym wybierany będzie 1 radny. Wybory uzupełniające odbędą się w dniu 8 stycznia 2012 roku /niedziela/.

Okręg wyborczy Nr 3 swym zasięgiem obejmuje  miejscowość Kocina gm.Opatowiec. Wybory uzupełniające  przygotowane i przeprowadzone zostaną zgodnie z Kalendarzem Wyborczym stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.Głosowanie zostanie przeprowadzone w obwodzie    Nr 1 w Krzczonowie w godzinach od 8:00 do 22:00.

kalendarz wyborczy