Radosna Szkoła

18 listopada 2011 | admin

„RADOSNA SZKOŁA” –  miejsce radosnej zabawy i nauki

Gmina Opatowiec reprezentowana przez Wójta Gminy – Sławomira  Kowalczyka w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” otrzymała wsparcie finansowe na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw dla Zespołu Szkół w Opatowcu i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie w wysokości 12 tys. złotych. Pomoce te mają zapewnić możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci. Miejsca zabaw zostały wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeb ruchu, w tym m.in. duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy i zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Zakupiony sprzęt spełnia także funkcje edukacyjne i usprawnia małą motorykę a układanki i kąciki tematyczne zachęcają dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami.

Koordynatorzy programu:
Skarbnik Gminy – Anna Klimaszewska-Luty
Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – Elżbieta Szczęsna-Kusak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Tomasz Paluch