„Z wodą za pan brat: Wisła – wysoka woda już nie taka straszna.

21 listopada 2011 | admin

Z wodą za pan brat: Wisła – wysoka woda już nie taka straszna.

System szkolenia przeciwpowodziowego wśród mieszkańców gminy Opatowiec

 Gmina Opatowiec reprezentowana przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy zakończyła realizację  projektu  w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  pn.”Z wodą za pan brat: Wisła – wysoka woda już nie taka straszna.” Celem projektu było objęcie wsparciem w formie szkoleń podnoszących kwalifikacje teoretyczne  i praktyczne z zakresu ratownictwa wodno-przeciwpowodziowego wśród 35 strażaków zrzeszonych   w OSP rejonu Gminy Opatowiec w wieku od 20 do 42 lat zgodnie z zasadami równości szans. Projekt trwał 2 miesiące w ramach którego przeszkolonych zostało 35 strażaków w tym:
- 8 strażaków ukończyło kurs sternika motorowodnego i uzyskało patent uprawniający do prowadzenia łodzi motorowodnych do mocy silnika 90km.
- 27 strażaków ukończyło kurs z zakresu klęsk żywiołowych – szybkiego reagowania na wodzie.

Szkolenie odbywało się nad zalewem Chańcza gm. Raków. Szkolenie prowadziło Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Kielc. Po zakończonym szkoleniu praktycznym drużyna złożona z uczestników szkolenia wzięła udział w odbywających się    w dniu 27 sierpnia 2011 X Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego  Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie Chańcza 2011 i zajęła dobre 22 miejsce na 56 startujących drużyn.  W ramach projektu zakupiono:
-  łódź płaskodenną 4 osobową, która została przekazana do OSP Kocina.
- 30 kapoków,
- 10 rzutek ratunkowych,
- 10 bojek,
- 5 kół ratunkowych.

Całkowity koszt projektu:50 000 PLN.Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

Zakupiony sprzęt przekazano jednostkom biorącym udział w szkoleniu. Przeprowadzone szkolenie przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń powodziowych wśród mieszkańców Gminy. Koordynatorami projektu byli: Anna Klimaszewska-Luty ,Stanisław Kurek, Łukasz Marzec.