Nie pal przy mnie, proszę

1 grudnia 2011 | admin

„Nie pal przy mnie, proszę” – Uzależnieniom powiedz Nie

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Opatowcu  kierowana przez  Dyrektor Elżbietę Szczęsną-Kusak została zgłoszona do udziału w II edycji programu profilaktyki antynikotynowej pod tytułem „Nie pal przy mnie, proszę.”

Program realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ograniczania Zdrowotnych następstw Palenia Tytoniu w Polsce i przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Ma on na celu kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich, usystematyzowanie i poszerzanie informacji na temat zdrowia oraz wykształcenia w dzieciach postaw asertywnych w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

W ramach tego programu zorganizowany został Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Plakietkę   pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę.”

Organizatorami konkursu byli:
- Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny,
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

Celem konkursu było:
- promowanie wśród dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia,
- propagowanie mody na niepalenie,
- kształtowanie prawidłowych zachowań wobec palenia tytoniu,
- promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych.

Na konkurs ten zostały wysłane prace uczniów klasy II:
Julii Jachny, Dawida Majki, Jakuba Kłosa i Wiktora Bobera
 
Praca ucznia – Jakuba Kłosa - została wyróżniona. Dnia 17 listopada 2011r. odbyło się uroczyste podsumowanie  konkursu w Kielcach i w tym dniu autor wyróżnionej pracy  otrzymał dyplom    oraz nagrody ( maskotka, przybory szkolne, komiks o zdrowym odżywianiu i słodycze).
 
Szkolnym koordynatorem programu i konkursu jest:
p. Irena Kłos –nauczycielka Szkoły Podstawowej