WYBIERAM ZDROWIE

1 grudnia 2011 | admin

„WYBIERAM ZDROWIE” – Uzależnieniom mówię NIE

 W akcję dotyczącą profilaktyki uzależnień dla Gminy Opatowiec zainicjowaną przez Wójta Gminy –  Sławomira Kowalczyka  w szczególny sposób zaangażowała się Szkoła Podstawowa  w Krzczonowie kierowana przez  Dyrektora -Tomasza Palucha.  W  konkursie ogłoszonym  na plakat pn. „Uzależnieniom powiedz NIE” udział wzięło ponad 80%  uczniów tej szkoły i wykonali prace stosując różne techniki plastyczne na temat uzależnień od : alkoholu, narkotyków, przemocy w rodzinie i bójek – przemocy rówieśniczych.   W dniu 1 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej w Krzczonowie zorganizowano uroczysty apel poświęcony propagowaniu programów profilaktycznych stosowanych w placówkach oświatowych, mających na celu zmniejszenie ilości dzieci sięgających po papierosy, alkohol czy narkotyki.

Uczniowie klas młodszych przygotowali przedstawienie propagujące zdrowy styl  życia,   a mali artyści wcielili się w role : Czarownicy Agatki i Niesfornego Józia będącego na bakier z czystością. Witaminki z pełnym zaangażowaniem zachęcały wszystkich do zdrowego odżywiania. Uczniowie klas starszych w pełni świadomi, że palenie papierosów nie tylko uzależnia ale jest także zabójcze dla zdrowia, zaprezentowali inscenizację na temat szkodliwości palenia papierosów pt. „TATO, TATO, NIE  PAL  TYLE” i wymyślili hasło,  które obowiązywać będzie do końca stulecia „Chcesz być trendy – nie jaraj!”

Na zakończenie apelu uczennice ze starszych klas zaśpiewały piosenkę „Abstynencki blues”

Przedstawienie  wspólnie z uczniami i nauczycielami obejrzał szczególny gość – Wójt Gminy Opatowiec – Pan Sławomir Kowalczyk , który odwiedził szkołę aby wręczyć nagrody   i wyróżnienia zwycięzcom konkursu plastycznego.

Szkolny koordynator programu profilaktyki uzależnień – Pan Tomasz Paluch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.

Osoby zaangażowane w przygotowanie apelu: p.Kazimiera Widłak i p. Małgorzata Woźniak