Wybierz młodość bez papierosa

1 grudnia 2011 | admin

„Wybierz młodość bez papierosa- Uzależnieniom powiedz Nie

 W dniu 29 listopada 2011r. w Gimnazjum przy Zespole Szkół w Opatowcu  kierowanym  przez  Dyrektor – Elżbietę Szczęsną-Kusak odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu dla gimnazjalistów z zakresu profilaktyki palenia tytoniu pn. „Dym z papierosa szkodzi, kiedy się do szkoły chodzi. Wybierz młodość bez papierosa” zorganizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – Zdroju.

Głównym celem konkursu było upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy dotyczącej profilaktyki nikotynizmu oraz zachęcanie uczniów do wzajemnej edukacji na temat szkodliwości palenia tytoniu.

W konkursie  wzięło udział 9 uczniów Gimnazjum, a zadanie konkursowe polegało na wykonaniu  przez młodzież  grafiki  komputerowej mającej zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się profilaktyką antynikotynową, promującą  zdrowy styl życia jako alternatywę dla palenia tytoniu. Komisja  Konkursowa składzie:

organizatorzy -  Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny i zaproszeni specjaliści – wytypowali, a ich przedstawiciele obecni na uroczystości wręczyli nagrody następującym laureatom:
I miejsce – Szymon Szczęsny – dyplom i drukarka
II miejsce – Patrycja Tomal – dyplom i słuchawki komputerowe
III miejsce – Maria Gruchała – dyplom i kamerka internetowa + pendrive
Pozostałym uczestnikom  wręczono dyplomy i szaliki z logo konkursu.

Podczas uroczystego apelu uczniowie I klasy zaprezentowali swoje aktorskie umiejętności                 w przedstawieniu pod tytułem „Stop paleniu papierosów”

W uroczystym podsumowaniu konkursu Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku- Zdroju reprezentowali:
- p. Barbara Polak
- p. Tomasz Wojtys
- p. Ewelina Dąbrowska

Urząd Gminy w Opatowcu reprezentował:
- p. Stanisław Tomal
Szkolnym koordynatorem konkursu był p. Mirosław Gajda.Uroczysty apel przygotowały: p. Barbara Niedziela, p. Alicja Witkoś- Kłos.