Akcyza za paliwo 2011 – podsumowanie roku

16 grudnia 2011 | admin

W drugiej połowie listopada br. na konta bankowe rolników z terenu Gminy Opatowiec trafiły pieniądze z drugiego naboru wniosków dt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Zwrot akcyzy płaconej przez rolników przy zakupie oleju napędowego w 2011 roku wynosił 85 groszy za litr paliwa, co zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. ustaliło zwrot podatku, który wyniósł 73,10 zł x ilość ha użytków rolnych.

Podczas dwóch kolejnych naborów wniosków tj. w marcu i wrześniu 2011 r. – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 666 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 252 547,65 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w 2011 roku:

  • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 3.802,56 ha
  • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 297 114,88 l
  • kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego – 277 967,14 zł
  • kwota do wypłaty wg wniosków – 252 547,65zł