Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

22 grudnia 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 grudnia 2011 roku (piątek) o godz. 12:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 listopada 2011r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2011 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011-2024.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/89/2011 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały upoważniającej Wójta do nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Opatowiec.
10.Sprawy różne.
11.Zapytania i interpelacje.
12.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Michał Szczerba