Fotorelacja ze spotkania Noworocznego

2 stycznia 2012 | admin

Fotorelacja ze spotkania Noworocznego Wójta Gminy  Opatowiec z radnymi  gminy,radnymi powiatu sołtysami gminy,  kierownikami jednostek organizacyjnych gminy i mieszkańcami. Występy artystyczne zostały przygotowane przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Opatowcu. Za ich przygotowanie Wójt Gminy składa podziękowanie dzieciom, młodzieży oraz nauczycielom Zespołu.