Informacja Bractwa Bartnego w Opatowcu

19 marca 2012 | admin

W dniu 11.03.2012 r. w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się coroczne zebranie Bractwa Bartnego w Opatowcu, które jest sekcją Koła Pszczelarzy w Wiślicy. W zebraniu uczestniczył Prezes Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy w Kielcach Pan Stanisław Pustuła. Omówiono sprawy organizacyjne, trudności z jakimi borykają się pszczelarze, jak zapewnić optymalny rozwój wiosenny rodzin pszczelich pod kątem wykorzystania wczesnych pożytków. Poruszono temat chorób zwalczanych z urzędu oraz higieny w gospodarstwach pasiecznych. Przedstawiono zalecenia Głównego Inspektora Weterynarii pod kątem występowania warrozy w pasiekach, w tym pobierania próbek zimowych osypów pszczelich, celem przebadania i ustalenia skali zjawiska w naszym rejonie. W zebraniu uczestniczyło 18 pszczelarzy z terenu gminy Opatowiec  i okolic.