Realizacja projektu „Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec”

3 kwietnia 2012 | admin

 

Trwa realizacja projektu  „Program indywidualizacji  nauczania i wychowania  klas I-III w Gminie Opatowiec”. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie  umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, nr umowy UDA-POKL.09.01.02-26-162/11-00.

W wyniku przeprowadzonej na początku roku szkolnego rekrutacji aktualnie wsparciem objętych jest 23 uczniów i 23 uczennice z klas I-III ze  szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatowiec. W ramach wsparcia  Szkoła  Podstawowa w Zespole Szkół w Opatowcu i Szkoła Podstawowa w  Krzczonowie realizują następujące zajęcia.

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

2. Zajęcia dla dzieci  trudnościami w  zdobywaniu umiejętności matematycznych  i przyrodniczych.

Zajęcia te  prowadzone są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania, oraz  trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych i przyrodniczych . Celem zajęć jest eliminacja niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie istniejących braków, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości. Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja ta polega na powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań. Punktem wyjścia jest analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych uczestników zajęć. Układy ćwiczeń o różnym stopniu trudności poprzedzone są krótką i jasną instrukcją. Zajęcia  mają również charakter zabawowy.

Prowadzący zajęcia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Opatowcu:

Grupa I – 4 dziewczynki i 4 chłopców

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 30 godz.
2. Zajęcia dla dzieci  trudnościami w  zdobywaniu umiejętności matematycznych i przyrodniczych – 30 godz.
Prowadząca zajęcia:  p. Kinga Maj

Grupa II – 3 dziewczynki i 5 chłopców

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 30 godz.
2. Zajęcia dla dzieci  trudnościami w  zdobywaniu umiejętności matematycznych  i przyrodniczych – 30 godz.
Prowadząca zajęcia:  p. Irena Kłos

Grupa III – 6 dziewczynek i 4 chłopców
1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 30 godz.
2. Zajęcia dla dzieci trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych i przyrodniczych – 30 godz.
Prowadzący zajęcia: p. Wiesław Tomal

Prowadzący zajęcia w Szkole Podstawowej w Krzczonowie:

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 30 godz. dla każdej  grupy
Grupa I – 4 dziewczynki i 4 chłopców
Grupa II – 3 dziewczynki i 3 chłopców
Grupa III – 3 dziewczynki i 3 chłopców
Prowadząca zajęcia:  p. Kazimiera Widłak

2. Zajęcia dla dzieci  trudnościami w  zdobywaniu umiejętności matematycznych  i przyrodniczych – 30 godz.dla każdej grupy
Grupa I – 4 dziewczynki i 4 chłopców
Grupa II – 3 dziewczynki i 3 chłopców
Grupa III – 3 dziewczynki i 3 chłopców
Prowadząca zajęcia:  p. Teresa Plucińska

Na dzień 31 marca 2012 r. w obu szkołach przeprowadzono łącznie 270 godz.  co stanowi   75 %  z 360 godz. do realizacji w całym projekcie