Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

16 maja 2012 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 23 maja 2012 roku (środa) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:
Otwarcie.
1.Przedstawienie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 marca 2012r
3.Przedstawienie informacji z realizacji zadań z zakresu opieki społecznej za 2011 rok.
4.Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opatowcu.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
8.Sprawy różne.
9.Zapytania i interpelacje.
10.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
Michał Szczerba