Zwrot podatku akcyzowego – podsumowanie I terminu naboru wniosków

23 maja 2012 | admin

Podczas pierwszego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w lutym 2012 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 353 decyzje, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 173 364,16 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w lutym 2012 roku:

  • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 3 223,75 ha
  • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 182 488,59 l
  • kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego – 263 380,37 zł
  • kwota do wypłaty wg wniosków – 173 364,16 zł