Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opatowiec

24 maja 2012 | admin

INFORMACJA

o działaniach w zakresie gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opatowiec

 

Zakończona została selektywna zbiórka odpadów.

Od października 2011 roku do kwietnia 2012 roku z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół  w Opatowcu został zorganizowany konkurs proekologiczny pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”. Młodzież szkolna w wyżej wymienionym okresie zebrała 15 000 kg wysegregowanych odpadów tj. papier, szkło, plastik. Największym  zaangażowaniem w zbiórkę odpadów wykazały się dzieci z młodszych klas.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe TAMAX z Sędziszowa wysegregowane odpady odebrało bezpłatnie.

Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk dla wszystkich uczestników konkursu ufundował cenne nagrody.

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 24 maja 2012 roku podczas uroczystego apelu  w Zespole Szkół w Opatowcu.

 

 

 

 

 

 

Porozumienie o współpracy

W dniu 26 marca 2012 roku  zostało zawarte porozumienie pomiędzy GLOBAL ELEKTRO TRADING S.A. w  Krakowie  a GMINĄ OPATOWIEC, przedmiotem którego jest zbiórka zużytych baterii. W Szkole Podstawowej w Krzczonowie,  Zespole Szkół w Opatowcu i Urzędzie Gminy w Opatowcu zostały wystawione pojemniki do których składowane są zużyte baterie.

W dniu 8 maja 2012 roku przeprowadzona została zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  na terenie gminy. Ogółem zebrano 2 381 kg odpadów.

Podziękowanie

 

Akcja „Czysta Gmina”

 W dniu 14 maja  2012 roku  z inicjatywy Wójta Gminy została zorganizowana zbiórka śmieci przy drogach, placach, w lasach. W akcji tej  udział wzięli młodzież szkolna i pracownicy Urzędu Gminy. Ogółem zebrano około 400 szt. 120 litrowych worków śmieci. Przedsięwzięcie to w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę czystości na terenie Gminy.