Uroczyste wręczenie nagrody w konkursie na nazwę biuletynu informacyjnego gminy

24 maja 2012 | admin

W dniu 24 maja 2012r. nastąpiło uroczyste wręczenie nagrody w konkursie zorganizowanym przez Wójta Gminy Opatowiec na nazwę biuletynu informacyjnego gminy. Konkurs wygrał Pan Stanisław Grzywna z Mistrzowic, który zaproponował nazwę „Biuletyn informacyjny z życia gminy Opatowiec”. Wręczenia nagrody dokonał Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec w towarzystwie Bożeny Zbertek sekretarza gminy oraz członków komisji konkursowej Anny Klimaszewskiej-Luty – przewodniczącej komisji, i członków komisji: Stanisława Kurka i Huberta Krupy. Nagrodą w konkursie był rower. Wszyscy serdecznie pogratulowali zwycięzcy,  a on sam obiecał promowanie jazdy na rowerze jako zdrowego trybu życia w naszej gminie.