Szacowanie szkód w uprawach rolnych

14 czerwca 2012 | admin

W dniu 11 czerwca 2012 roku Wójt Gminy Opatowiec powołał dwie komisje gminne do szacowania szkód  powstałych wskutek wystąpienia na terenie gminy dnia 10 czerwca gradobicia i nawalnego deszczu. Komisje od 12 czerwca przystąpiły do szacowania szkód w miejscowościach Charbinowice, Kamienna, Trębaczów, Krzczonów i Kocina.

Komisja ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w składzie:
1. Stanisław Kurek – przewodniczący,
2. Barbara Mystek – członek,
3. Łukasz Marzec – członek,

Komisji ds. szacowania skutków strat w gospodarstwach rolnych poniesionych na skutek gradobicia w uprawach rolnych w dniu 10 czerwca 2012r. w składzie:
1. Stanisław Tomal – przewodniczący,
2. Winicjusz Włosowicz – członek,
3. Mariusz Krupa -  członek – specjalista terenowy ŚODR w Modliszewicach ,