Zawiadomienie dot.inwentaryzacji szamb

21 czerwca 2012 | admin

ZAWIADOMIENIE

 

  W związku  z obowiązkiem prowadzenia przez gminę ewidencji bezodpływowych zbiorników na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków, zawiadamiamy wszystkich mieszkańców gminy Opatowiec, że od dnia 25 czerwca 2012 roku do 15 lipca 2012 zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zainstalowanych na poszczególnych posesjach szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budynków podłączonych do kanalizacji  zbiorczej w Krzczonowie.   

Stosowne druki zostaną rozprowadzone przez sołtysów poszczególnych miejscowości, które po wypełnieniu należy zwrócić do sołtysa lub do Urzędu Gminy w Opatowcu. 

zgłoszenie