Uroczyste zakończenie projektu -„Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec”

22 czerwca 2012 | informatyk

W dniu 22.06.2012r. Gmina Opatowiec zakończyła realizację projektu systemowego pn.„Program indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

W tym dniu  dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – Tomasz Paluch i dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – Elżbieta Szczęsna-Kusak zorganizowali  w szkołach uroczyste apele w  których udział wzięli: Wójt Gminy Opatowiec- Sławomir Kowalczyk, Skarbnik Gminy- Anna Klimaszewska- Luty i pracownicy Biura Projektu:  Maria Kurek i  Radosław Fitek. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie biorący udział w projekcie, doskonale przygotowali się do tej uroczystości i na apelu  pn. „Podróżujemy po Europie”  zaprezentowali część artystyczną  związaną z podróżą do jednego z państw europejskich – Wielkiej Brytanii”. Młodzi artyści  podczas występu przestawili  wszystkie rozpoznawalne symbole Anglii (m.in. monarchię- Królową Anglii, muzykę – zespół The Beatles , sztukę- Romeo i Julię, narodowy strój Szkotów- spódnicę w kratę,  sport- piłkę nożną).  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Opatowcu na zakończenie projektu  przygotowali uroczysty  apel  pn.. „Wyrosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom wzlecieć zapragną”, oraz występy artystyczne i prezentację multimedialną z prowadzonych zajęć. Występy dzieci z obu szkół były w pewnym stopniu zaprezentowaniem tego, czego nauczyli się na zajęciach realizowanych w ramach projektu Wójt  Gminy podsumowując udział szkół w zrealizowanym przedsięwzięciu podkreślił, że wsparciem w ramach projektu objęto 46 uczniów (23 dziewczynki i 23 chłopców) z klas I-III uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Opatowiec. Pierwsze zajęcia z udziałem uczestników programu zostały przeprowadzone we wrześniu 2011r. a zakończone  w czerwcu 2012r. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z opracowanymi założeniami i harmonogramem  zajęć.

Główne założenia projektu zostały  zrealizowane na zajęciach wyrównawczych  dla dzieci z grup I-III  z jęz. polskiego i matematyki na których uczniowie uzupełnili  wiadomości programowe  z ortografii, udoskonalili czytanie  i sprawność rachunkową , przyswoili gramatykę i słownictwo z jęz. polskiego, a także rozwijali logiczne myślenie. W ramach  zajęć wyrównawczych odbyło się 360 godz. w tym  po 180 godz. w każdym z dwóch bloków przedmiotowych.

Szkoły dzięki realizowanemu projektowi wzbogaciły swoje zaplecze dydaktyczne w wartościowe i  ułatwiające prace  z uczniem pomoce dydaktyczne i multimedialne, a także sprzęt biurowy i meble szkolne.

Na  zakończenie, za pełne zaangażowanie się w realizację projektu Wójt serdecznie podziękował dyrektorom szkół i nauczycielom prowadzącym zajęcia a przede wszystkim uczennicom i uczniom, którym wręczył pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Programie indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec”.

Uczniowie, w ramach podziękowania wręczyli zaproszonym gościom  piękne czerwone róże.

Zadowolenie na twarzach dzieci oraz dobre wyniki pracy nauczycieli prowadzących zajęcia pozwalają stwierdzić, że zrealizowany projekt był trafionym przedsięwzięciem, który już dziś zaowocował lepszymi wynikami w nauce a w przyszłości przyniesie  wiele korzyści zarówno uczniom,  jak i ich rodzicom.