Informacja

25 czerwca 2012 | informatyk

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa  do dobrowolnego wsparcia finansowego imprezy pn.”XIII  Świętokrzyski Championat Koni Małopolskich”. W zamian za dofinansowanie  oferujemy możliwość umieszczenia stoiska promującego Państwa Firmę, a także  wymienienie w trakcie imprezy jako sponsorów. Ponadto lista sponsorów zostanie zamieszczona  na stronie internetowej Gminy Opatowiec.

Wpłaty można dokonać na rachunek  48-8493-0004-0170-0300-0404-0001 z dopiskiem „ XIII Świętokrzyski Championat Koni Małopolskich”.

                                                                     Z góry Dziękujemy!