Półkolonie letnie Opatowiec 2012

26 czerwca 2012 | admin

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników w porozumieniu z Wójtem Gminy Opatowiec przygotowuje po raz pierwszy na terenie Gminy Opatowiec akcję organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2012.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest organizacja półkolonii letnich tj. wypoczynku

w budynku Zespołu  Szkól w Opatowcu dla dzieci w wieku 7 – 16 lat, których co najmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczony w pełnym zakresie lub pobiera rentę/emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W związku z powyższym,  zwracamy się do Rodziców spełniający w/w wymogi o udział  ich dzieci w zorganizowanych półkoloniach.

 

Szczegóły oferty

Termin realizacji półkolonii: 9 – 20 lipca 2012 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Czas trwania półkolonii:  10 dni. Odpłatność uczestników:  60zł (tylko w przypadku gdy jeden z rodziców lub prawnych opiekunów jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera świadczenie- renta, emerytura- z KRUS)

W ramach organizowanych półkolonii letnich zapewniamy:

-  opiekę kadry pedagogicznej;

-  wyżywienie: 2 posiłki dziennie (w tym obiad dwudaniowy);

-  organizację programu kulturalno-oświatowego (w tym wycieczki krajoznawczo-turystyczne, basen, kino, ognisko i zajęcia sportowe);

-   opiekę medyczną i ubezpieczenie NNW.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane do 29 czerwca 2012r.

Informacji w sprawie zgłoszenia dziecka na półkolonie letnie w Opatowcu, udzielają:

Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – tel. 41 35-18-010

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie – tel. 41 35-17-008