60 – lecie Orkiestry Dętej w Kocinie

20 lipca 2012 | hubert

W dniu 15 lipca odbyła się uroczystość z okazji 60 – lecia Orkiestry Dętej w Kocinie działającej przy OSP Kocina zorganizowana przez Zarząd orkiestry przy wsparciu Wójta Gminy i Starosty Kazimierskiego. Obchody rozpoczęły się przemarszem druhów z jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi na czele. W pochodzie udział wzięły orkiestry dęte z Kociny i Zięblic.
Poczty sztandarowe prowadził Komendant Gminny OSP dh Jarosław Gwóźdź.
Uroczystość poprzedziła polowa msza św., którą odprawił proboszcz parafii w Kocinie ks. Wojciech Michalski.
Otwarcia uroczystości, przedstawienia historii Orkiestry Dętej oraz powitania zaproszonych gości dokonał Prezes orkiestry Marek Pluta.
Orkiestra Dęta w Kocinie powstała 1952r. z inicjatywy Stanisława Cabaja, a pierwszym kapelmistrzem był Józef Fitko. Przez 30 lat orkiestra była orkiestrą parafialną. Od 1983r. jej działalność jest związana z tutejszą jednostką OSP. Prezesem orkiestry jest Marek Pluta.
Funkcję kapelmistrza pełni Robert Pluta. Zespół liczy 28 członków.

Z ważniejszych imprez, w których brała udział orkiestra należy wymienić:

  • I Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Jędrzejowie – w 1982r.
  • III Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Busku-Zdroju w 1985r.
  • IV Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Busku Zdroju w 1987r.
  • VI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Małogoszczy w 1993r.
  • Przegląd Orkiestr OSP Skalbmierz w 1997r.
  • I Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Czarnocinie 2000r.
  • II Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Opatowcu 2001r.
  • III Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Kazimierzy Wielkiej w 2002r.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

Mirosław Pawlak – Poseł RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach
Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Ireneusz Żak – Z-ca Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach
Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kazimierzy Wielkiej
Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu
Kazimierz Zabłotny – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej
Ryszard Kłos – Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach
Bogdan Żerniak – Prezes Świętokrzyskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach
Adam Stoksik – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego
Jarosław Gwóźdź – Komendant Gminny OSP w Opatowcu
Radni powiatu, radni gminy, dyrektorzy szkół, sołtysi.

Podczas uroczystości sztandar orkiestry został uhonorowany srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Dekoracji sztandaru dokonał Jan Nowak – Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. W uznaniu szczególnych zasług Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP odznaczyło druhów z orkiestry medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Część artystyczną imprezy prowadziła Agata Jackiewicz.
Wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół w Opatowcu oraz zespoły artystyczne ze Skalbmierza: Samosiejki, Rosiejowianki, Drożanki, Zganioki i kabaret Agentki 007.

Niedzielną imprezę zakończyła zabawa w plenerze z zespołem ”Milton”.