Święto Bractwa Bartnego w Opatowcu

20 lipca 2012 | hubert

14 lipca 2012 roku w uroczym zakątku ulicy 3 Maja Bractwo Bartne Sekcja w Opatowcu zorganizowała spotkanie pszczelarzy i ich rodzin oraz wszystkich sympatyków pszczół. Część oficjalną spotkania zainaugurowali swoimi wystąpieniami Pan Jerzy Zuwała oraz Pan Jan Charzewski.
Jerzy Zuwała dokonał uroczystego otwarcia spotkania, na wstępie witając przybyłych na tą uroczystość gości:

 • Wójta Gminy – Pana Sławomira Kowalczyka
 • Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Michała Szczerbę
 • Sekretarz Gminy – Panią Bożenę Zbertek
 • Panią Bożenę Prządę – Przewodniczącą Koła Bartników z Wiślicy
  wraz z kolegami pszczelarzami,
 • Radę Sołecką wsi Opatowiec,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Opatowcu,
 • Rencistów i Emerytów z Koła w Opatowcu,
 • Koleżanki i kolegów pszczelarzy wraz z rodzinami oraz sympatyków
  i miłośników pszczelarstwa.

W związku z tym, że w maju br. zmarł kolega pszczelarz śp. Stanisław Nowak uczczono jego pamięć minutą ciszy.
Pan Jan Charzewski w swoim wystąpieniu zacytował zebranym fragment Ordynacji z roku 1715, a następnie przedstawił historię związaną z tymi jakże pożytecznymi owadami – pszczołami i produktami przez nie wytwarzanymi.
Na zakończenie wyrecytował wiersz – poetycką modlitwę do Królowej Pszczół.
Kolejnym akcentem uroczystości było złożenie ślubowania przez nowego członka Bractwa Bartnego Pana Tomasza Skrzelę.

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podkreślił duże znaczenie pszczół dla rolnictwa, środowiska naturalnego i konsumentów. Zetknąłem się kiedyś z pracą pszczelarzy dlatego znam i doceniam trud i wysiłek Bartników. Pszczelarze to ludzie o wielkim sercu, charakteryzują się bardzo dużym zamiłowaniem do tego trudnego, a niekiedy niebezpiecznego zawodu. Następnie podziękował za zaproszenie na tą uroczystość, a wszystkim uczestnikom spotkania życzył wesołego biesiadowania do samego rana. W kolejnej części spotkania przystąpiono do wspólnego świętowania przy suto zastawionych stołach. Podczas rozmów wymieniano poglądy oraz doświadczenia na temat pracy przy pszczołach, dzielono się uwagami i spostrzeżeniami w tym zakresie.

Wspólne biesiadowanie uświetniła uczestnikom Kapela Olbryszczanie z Gminy Złota. W pięknych regionalnych strojach prezentowali się znakomicie, a wykonywane utwory muzyczne tworzyły niepowtarzalną atmosferę.
Biesiada trwała do późnych godzin wieczornych.