Zwrot podatku akcyzowego – informacja

24 lipca 2012 | admin

WÓJT GMINY OPATOWIEC

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku w 2012 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

dopłata do 1 litra oleju napędowego wynosi 0,95 zł
tj. maksymalnie 86,00 litrów do 1 ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (wzór oświadczenia w Urzędzie lub u sołtysa).

Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy w Opatowcu

ul. Rynek 3.

Tel. 41-3518052 lub 41-3518033

 

Wzór wniosku
Procedura zwrotu akcyzy na 2012r
Najczęściej zadawane pytania