Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego – informacja

16 sierpnia 2012 | admin

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. jako instytucja pozabankowa powstała jako alternatywne źródło finansowania wydatków związanych z prowadzeniem biznesu, choćby ze względu na skrócone i bardziej przystępne niż w komercyjnych bankach procedury.

Z oferty Funduszu mogą również skorzystać przedsiębiorcy dopiero planujący rozpoczęcie swojego własnego biznesu. Podczas oficjalnego otwarcia biura Funduszu mieszczącego się w Kielcach przy ul. św. Leonarda 1/14 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas wręczył Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Zarembie pamiątkowe pióro z życzeniami, aby podpisano nim jak najwięcej pożyczek, wspierających świętokrzyskich przedsiębiorców. Winszowania Marszałka przyniosły efekt, bo po opracowaniu dokumentacji pożyczkowej i zamieszczeniu na stronie internetowej (www.fpws.eu) informacji o naborze wniosków pożyczkowych do siedziby Spółki zaczęły napływać pierwsze wnioski pożyczkowe.
Do chwili obecnej do Funduszu trafiły wnioski na łączną kwotę ok. 30 mln zł. Z czego na podstawie pozytywnej opinii komisji pożyczkowej i decyzji Zarządu udzielono preferencyjne pożyczki na łączną kwotę ponad 25 mln zł.  Po dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się oferta pożyczkowa Funduszu można wnioskować, że świętokrzyscy przedsiębiorcy chcą się rozwijać, chcą zakładać firmy i szukają odpowiednich ku temu form finansowania.

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
ul. św. Leonarda 1/14 25-311 Kielce
Tel. (41) 360-02-80
Fax. (41) 360-02-81
www.fpws.eu
E-mail: sekretariat@fpws.eu