Szkoła Podstawowa z Opatowca w gronie laureatów konkursu „Uczeń z Kapitałem”

5 września 2012 | admin

Gmina Opatowiec w roku szkolnym 2011/2012 realizowała projekt pn.”Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Opatowiec” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Po zakończeniu realizacji projektu ogłoszony został przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach  konkurs pn. „Uczeń z kapitałem”. Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół w Opatowcu przystąpiła do konkursu i w wyniku jego rozstrzygnięcia została jego laureatem.  Główną ideą konkursu było wyróżnienie najlepszych inicjatyw edukacyjnych, realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w kontekście nowej podstawy programowej”.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 24 września 2012r. o godz.11:00 w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach.