Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

6 września 2012 | admin

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się  13 września 2012 roku (czwartek) o godz. 1000   w Domu Kultury
w Opatowcu.

Porządek Sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 10 sierpnia 2012r.
 4. Przedstawienie informacji o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej.
 8. Przestawienie informacji o oświadczeniach majątkowych za 2011 rok złożonych przez radnych Rady Gminy i pracowników samorządowych.
 9. Przedstawienie propozycji podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Sprawy różne.
 11. Zapytania i interpelacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba