Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w Pińczowie

11 września 2012 | admin

W Pińczowie – stolicy Ponidzia w dniu 9 września 2012r. odbyły się XII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Rolę gospodarzy dożynek pełnili  Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Moskwa – starosta pińczowski i Włodzimierz Badurak – burmistrz Pińczowa. Starostami dożynek byli: Aneta Drabik z Kozubowa w powiecie pińczowskim i Stanisław Stanik z Jakimowic w powiecie koneckim.

Ze szczególnym rytuałem przeprowadzono obrzęd  „ośpiewania” i „obtańczenia” wieńców dożynkowych. Zaprezentowano wieńce z 13  powiatów. Powiat kazimierski reprezentował wieniec wykonany przez mieszkańców gminy Skalbmierz. Należy przypomnieć, że wieniec został wytypowany na dożynkach powiatowych, które odbyły się w Opatowcu w dniu 26 sierpnia br. Wieniec ze Skalbmierza zwyciężył także w konkursie wojewódzkim, będzie reprezentował region świętokrzyski i walczył o zwycięstwo na szczeblu ogólnokrajowym w dniu 16 września w Spale. Jest to powód do dumy i pierwsze zwycięstwo w historii powiatu kazimierskiego.

Na Dożynkach Wojewódzkich w Pińczowie Gminę Opatowiec reprezentował Wójt Sławomir Kowalczyk oraz mieszkańcy naszej gminy.

Honory starostów z powiatu kazimierskiego pełnili Halina Pituła z Podskala, gmina Opatowiec i Robert Kasperek z Kijan, gmina Bejsce.

„Wielki sukces na Dożynkach Wojewódzkich” – Relacja z Dożynek Wojewódzkich na stronie Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej

Relacja z Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich na stronie Starostwa Powiatowego w Pińczowie

„Świętowaliśmy w Pińczowie” – Relacja z Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Pińczowie na Stronie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

Najpięknieszy wieniec ze Skalbmierza – opis na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach