Zakończono remont furty bocznej przy kościele parafialnym w Rogowie

21 września 2012 | admin

Zakończono prace remontowe furty bocznej zlokalizowanej w zespole kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Rogowie.

Barokowa furta wpisana jest do rejestru zabytków. Została wybudowana w połowie XVIII wieku wraz z drewnianym kościołem, który uległ spaleniu w 1932 roku. Sąsiaduje z kościołem i plebanią.

Obiekt był w bardzo złym stanie technicznych. Został przeprowadzony jego remont kapitalny.

Parafia w Rogowie przy pomocy Urzędu Gminy w Opatowcu pozyskała ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, dofinansowanie w wysokości 14 315,02 zł, łączny koszt remontu to 22 858,98 zł.

Zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków furtę wyremontowano z wykorzystaniem elementów historycznych. Autentyczny wygląd furty nadają nienaruszone, pochylone mury, gont łupany, podbicie miedziane czy kilkusetletnie gwoździe. Zwieńczeniem furty jest stylowy krzyż na miedzianej kopule.