„Uczniowie z kapitałem” w Zespole Szkół w Opatowcu

25 września 2012 | admin

W dniu 24 września 2012 r., w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Uczeń z kapitałem”, organizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ideą konkursu było wskazanie najlepszych przykładów modelowych lekcji, realizowanych w ramach projektu finansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.

Podczas uroczystości nagrodzonych zostało 13 spośród 48 szkół z województwa świętokrzyskiego biorących udział w konkursie. W tym gronie znalazła się również Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół w Opatowcu reprezentowana przez Panią dyrektor Elżbietę Szczęsną-Kusak, Kingę Maj oraz grupę pięciorga uczniów i uczennic, którzy brali udział w projekcie.

Laureaci konkursu z rąk Piotra Żołądka – członka Zarządu Województwa, Grzegorza Bienia – Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty oraz Jerzego Środy – zastępcy dyrektora Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztofa Domagały – Dyrektora Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Krzysztofa Szczypióra – Zastępca Dyrektora ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kierownik Biura PO KL otrzymali dyplomy, sprzęt multimedialny w postaci cyfrowego aparatu fotograficznego i radiomagnetofonu oraz materiały dydaktyczne w postaci ułamków magnetycznych z sortownikiem i zestawu do prezentacji maszyn prostych.

/źródło: www.sejmik.kielce.pl/