98 rocznica Pierwszych Bojów Legionów Józefa Piłsudskiego

26 września 2012 | admin

Obchody 98. rocznicy Pierwszych Bojów Legionów Józefa Piłsudskiego odbyły się 23 września 2012 roku w Czarkowach przed Pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego”. To z Czarków o północy 22 września wyruszył na stacjonujących w Szczytnikach Kozaków oddział Władysława Beliny – Prażmowskiego. Zaskoczony nieprzyjaciel poniósł spore straty, ale nazajutrz ruszył do kontrataku. Do najbardziej krwawego starcia doszło właśnie pod Czarkowami, Ksanami i Opatowcem. Zginęło 12 legionistów. Wydarzenie to stało się przesłaniem do powstania pomnika legionów, którego protektorem był sam Marszałek Józef Piłsudski. Dnia 12 lutego 1928 roku powstał w Pińczowie Komitet Budowy Pomnika Zwycięstwa pod Czarkowami. Odsłonięto go w czternastą rocznicę boju – 23 września 1928 roku w obecności prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego. Niestety w styczniu 1945 roku wkraczająca do kraju Armia Czerwona zniszczyła pomnik. Na ocalałym postumencie ks. Opara umiejscowił żelazny krzyż. Dzięki inicjatywie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika w sierpniu 1989 rozpoczęły się starania jego odbudowy. W pierwszych dnia września 1992 roku Pomnik został w całości ustawiony, a w br. władze samorządowe Gminy Nowy Korczyn dokonały jego renowacji.

Uroczystość rozpoczęła się wystawieniem posterunku honorowego przy pomniku oraz odegraniem hymnu narodowego. Mszę Świętą polową odprawił ks. Marek Małczęć z Parafii Św. Mikołaja w Starym Korczynie. Następnie złożono wieńce oraz zapalono znicze w hołdzie poległym. Na uroczystość przybyli: Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm RP, Mieczysław Gil – Senator RP, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Krystian Waksmundzki Komendant Naczelny Zwiazku Legionistow Polskich, Paweł Zagaja – Wójt Gminy Nowy Korczyn, Paweł Kulik – Przewodniczący Rady Gminy Nowy Korczyn, Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec, Marek Krupa -Sekretarz Powiatu Kazimierskiego, Kazimierz Ścibiło – Komendant Powiatowy PSP w Busku Zdroju, Roman Sobczak – Komendant Powiatowy Policji w Busku-Zdroju, członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Zwycięstwa Legionów, goście, mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn i Gminy Opatowiec.

W uroczystości wzięły także udział: poczet sztandarowy Związku Kombatantów Batalionów Chłopskich i byłych Więźniów Politycznych, Światowego Związku Żołnierzy AK koło w Busku Zdroju,ochotniczych straży pożarnych, poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie i Zespołu Szkół w Nowym Korczynie oraz poczet 18-tej Buskiej Drużyny Harcerskiej im. L.Skrzyńskiego działającej w Zespole Szkół w Opatowcu. Należy przypomnieć, że Parafia Stary Korczyn obejmuje swoim zasięgiem Senisławice i część Ksan z Gminy Opatowiec. Obecni wysłuchali przemówień okolicznościowych oraz montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów PSP w Starym Korczynie i POW w Winiarach. Córka nieżyjącego już kapitana rezerwy Józefa Cabaja odczytała ulubione wiersze ojca.

Uroczystość zakończyła się odegraniem Pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego „Pierwsza Brygada” oraz odprowadzeniem pocztów sztandarowych.

98 rocznica Pierwszych Bojów Legionów Józefa Piłsudskiego – relacja na stronie Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej