Nowe ceny wody w gminie Opatowiec z wodociągu NIDA 2000 – informacja

28 września 2012 | admin

Dnia 27 września 2012r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „NIDA 2000″ w Starym Korczynie uchwałą Nr X/37/2012 zatwierdziło nowe taryfy opłat za wodę i ścieki. Nowe ceny będą obowiązały od 1.10.2012 r. do 30.09.2013 r. Cena za 1 m3 wody wynosi:
- osoby fizyczne – 2,94 zł. netto + 8% VAT ( było 2,80 zł. netto + 8% VAT)
- osoby prawne – 4,18 zł. netto + 8 % VAT( było 3,50 zł.  netto + 8 % VAT)

Opłata abonamentowa – 3,00 zł. netto + 8% VAT od jednego przyłącza płatna w stosunku miesięcznym.

Uchwała Nr X/37/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „NIDA 2000″ z dnia 27 września 2012r.