Ćwiczenia taktyczno-bojowe w gminie Opatowiec

3 października 2012 | admin

W dniu 28 września 2012 roku w miejscowościach Rzemienowice, Chrustowice, Mistrzowice oraz w przylegających do nich obszarach leśnych zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek: Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Policji i Pogotowia Ratunkowego.

Ćwiczenia obejmowały dwa zasadnicze epizody następujące kolejno po sobie i tworzące ciąg wydarzeń w układzie chronologicznym. Scenariusz działań zakładał: w wyniku podpalenia trawy przez nieznanego sprawcę doszło do pożaru lasu oraz trawy na nieużytkowanych powierzchniach rolniczych w miejscowości Rzemienowice. Pożar objął powierzchnię około 1 ha, powodując duże zadymienie na drodze powiatowej. Rozprzestrzeniający się pożar oraz niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały zagrożenie dla okolicznych zabudowań. W rzeczywistości to dwaj sprawcy, którzy zamierzali dokonać kradzieży z włamaniem do domu lokalnego przedsiębiorcy celem odwrócenia uwagi służb ratowniczych dokonali podpalenia lasu. Duże zadymienie na drodze powiatowej spowodowało, że kierowca samochodu osobowego w miejscowości Rzemienowice stracił orientację, zjechał na lewy pas drogi i zderzył się z samochodem ciężarowym, który wpadł do przydrożnego rowu i uderzył w betonowy przepust drogowy. W wyniku zdarzenia samochód osobowy leżał w rowie. Samochód ciężarowy znajdował się w przydrożnym rowie niebezpiecznie przechylając się na lewy bok, a jego naczepa blokowała jeden pas drogi. Na skutek uderzenia dwie osoby podróżujące samochodem osobowym odniosły obrażenia i były w nim uwięzione.

Organizatorzy manewrów przygotowali dla uczestników liczne utrudnienia m. in. w wyniku trwającego pożaru drzewa rosnące w pobliżu drogi zostały uszkodzone i przewróciły się na drogę blokując ją.
W tym czasie przestępcy dokonali zuchwałego napadu na dom miejscowego przedsiębiorcy i w celu zatarcia śladów podpalili obrabowany budynek mieszkalny. Na miejsce przestępstwa skierowano patrole policji. Policjanci po przybyciu na miejsce, drogą radiową potwierdzili dyżurnemu fakt zaistnienia włamania. Sprawcy oddalali się w kierunku miejscowości Trębaczów. Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej polecił skierować wszystkie dostępne siły. Osobiście przemieścił się do rejonu działań, przejmując dowodzenie siłami policyjnymi. Prowadzone były działania poszukiwawcze za sprawcami przestępstwa. Została rozwinięta tyraliera policyjna, przeszukiwane były opuszczone budynki, zabudowania gospodarcze. Równocześnie z prowadzoną akcją ratowniczą i gaśniczą prowadzone były działania pościgowe za uciekającymi sprawcami, którzy oddalali się w stronę miejscowości Trębaczów. W wyniku podjętych działań pościgowych, w odległości około 1 kilometra od zaistniałego włamania doszło do zatrzymania uciekających sprawców.
W tym czasie strażacy musieli uporać się z pożarami lasu i budynku mieszkalnego oraz udzielić pomocy poszkodowanym w wypadku. Musieli użyć nożyc pneumatycznych w celu uwolnienia poszkodowanych z samochodu osobowego.

Działania zakończyły się pełnym sukcesem wszystkich służb ratunkowych. Ćwiczenia te, były praktycznym sprawdzeniem współdziałania różnych służb ratowniczych w sytuacji kryzysowej. Gmina Opatowiec posiada dwie jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, OSP Opatowiec oraz OSP Kocina, obie wzięły czynny udział w manewrach. Należy nadmienić, że przeprowadzanie tego typu ćwiczeń jest obowiązkowe i odbywa się co najmniej raz w roku.
W piątkowych ćwiczeniach brali udział:
- Kazimierz Zabłotny – Komendant PSP w Kazimierzy Wielkiej,
- Paweł Górniak – Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP w Kielcach,
- Piotr Węgliński – Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej
- Jacek Piwowarski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej
- Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec,
- Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce,
- Jerzy Kalinowski – Leśniczy Leśnictwa Kazimierza Wielka,
- Andrzej Wójciak – nadleśniczy nadleśnictwa Pińczów
- Roman Kołodziejczyk – inżynier nadzoru w nadleśnictwie Pińczów

Na zakończenie przedstawiciele podmiotów biorących udział w ćwiczeniach dokonali podsumowania przedsięwzięcia. Meldunek przyjął komendant PSP w Kazimierzy Wielkiej st. kpt. mgr Kazimierz Zabłotny. Wójt Gminy Opatowiec pogratulował i podziękował za brawurowe przeprowadzenie akcji i duże zaangażowanie służb biorących w niej udział. Podkreślił jednocześnie, że dzięki takim ćwiczeniom następuje rozwój umiejętności strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest to istotny element biorąc pod uwagę fakt, że to strażacy z OSP jako pierwsi pojawiają się na miejscach pożarów, wypadków. Muszą oni umieć zachować się w danej sytuacji i wykorzystać posiadany sprzęt ratowniczy. Dzięki tego typu ćwiczeniom podtrzymują gotowość bojową.