Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych – informacja

3 października 2012 | admin

W nawiązaniu do otrzymanej informacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej w zakresie składania wniosków w ramach działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych” PROW 2007-2013. informujemy, że wnioski o pomoc przyjmowane będą w Biurze Powiatowym ARiMR w Cudzynowicach od dnia 15.10.2012r. do 26.11.2012r.

O to wsparcie mogą się starać rolnicy, których gospodarstwa zostały zniszczone m.in. przez:
- powódź;
- obsunięcia ziemi;
- mróz i wiosenne przymrozki;
- susze;
- deszcze nawalne;
- lawiny;
- grad;
- huragan;
- uderzenie pioruna;

więcej informacji na www.arimr.gov.pl

Działanie 126 – informacja