Zwrot podatku akcyzowego – podsumowanie II naboru wniosków

29 października 2012 | admin

Podczas drugiego naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w sierpniu 2012 roku – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Opatowiec wydał 323 decyzje, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 105 404,81 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w sierpniu 2012 roku:

powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 2 872,76 ha
ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 110 952,43 l
kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego – 234 704,58 zł
kwota do wypłaty wg wniosków – 105 404,81 zł