Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

22 listopada 2012 | admin

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 28 listopada 2012 roku (środa) o godz.9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek Sesji:

1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniach 12 i 19 października 2012r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2012-2024.
6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec.
13.Podjęcie uchwały w sprawie udziału w tworzeniu przez Organizację Turystyczną „Szlak Jagielloński” w ramach Międzynarodowego Parku Turystyczno – Kulturowego „Via Jagiellonica” Parku Pielgrzymów do św. Jakuba w Opatowcu i zarządzania nim.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe Euro Velo”.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/158/2012 z dnia 12.10.2012r.
16.Sprawy różne.
17.Zapytania i interpelacje.
18.Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu

Michał Szczerba